Zeven Europese ondernemingen die actief zijn in de elektriciteitstransmissiesector, onder meer op het gebied van de ontwikkeling van systeembeheer, de financiering, installatie, exploitatie en het onderhoud van die systemen en/of de productie uit hernieuwbare energie, ondertekenden op 9 december een preliminair samenwerkingsakkoord.

Het doel hiervan is hun competenties en troeven te bundelen om actief bij te dragen tot de ontwikkeling van toekomstige offshore netinfrastructuur, meer bepaald in de Noordzee, de Baltische Zee, het Kanaal, de Keltische Zee en de Ierse Zee.

Zeven Europese ondernemingen die actief zijn in de elektriciteitstransmissiesector, onder meer op het gebied van de ontwikkeling van systeembeheer, de financiering, installatie, exploitatie en het onderhoud van die systemen en/of de productie uit hernieuwbare energie, ondertekenden op 9 december een preliminair samenwerkingsakkoord. Het doel hiervan is hun competenties en troeven te bundelen om actief bij te dragen tot de ontwikkeling van toekomstige offshore netinfrastructuur, meer bepaald in de Noordzee, de Baltische Zee, het Kanaal, de Keltische Zee en de Ierse Zee.