Deze herziening bestaat uit het inschrijven in het gewestplan van een voorbehouden zone (een corridor) voor het aanleggen van de ondergrondse kabels die België met Duitsland zullen verbinden en voor de bouw van een stroomconversiestation in Lixhe (Visé).

Elia hoopt nu zo snel mogelijk de volgende stappen te kunnen zetten, te beginnen met het aannemen door de Waalse gewestregering van de inhoud van het Milieueffectenrapport dat opgesteld moet worden door een erkend studiebureau.

Deze herziening bestaat uit het inschrijven in het gewestplan van een voorbehouden zone (een corridor) voor het aanleggen van de ondergrondse kabels die België met Duitsland zullen verbinden en voor de bouw van een stroomconversiestation in Lixhe (Visé). Elia hoopt nu zo snel mogelijk de volgende stappen te kunnen zetten, te beginnen met het aannemen door de Waalse gewestregering van de inhoud van het Milieueffectenrapport dat opgesteld moet worden door een erkend studiebureau.