De Europese Commissie heeft haar goedkeuring gehecht aan de transactie die op 12 maart laatstleden werd aangekondigd.

De Europese Commissie heeft haar goedkeuring gehecht aan de transactie die op 12 maart laatstleden werd aangekondigd.