• De Elia groep bevestigt financiële vooruitzichten en investeringen voor 2012, de kwaliteit van de elektriciteitsbevoorrading blijft zeer hoog.

• Zoals elk jaar bereidt Elia in samenwerking met ENTSO-E de 'Winter Outlook' voor de komende winter (2012-2013) voor. In haar opdracht om het evenwicht tussen productie en consumptie te bewaren werkt onze onderneming hiervoor nauw samen met de overheid.

• Energiebeurs APX-ENDEX kondigt zijn voornemen aan om zijn gas- en elektriciteitsactiviteiten in twee afzonderlijke entiteiten op te splitsen.

• De Elia groep bevestigt financiële vooruitzichten en investeringen voor 2012, de kwaliteit van de elektriciteitsbevoorrading blijft zeer hoog. • Zoals elk jaar bereidt Elia in samenwerking met ENTSO-E de 'Winter Outlook' voor de komende winter (2012-2013) voor. In haar opdracht om het evenwicht tussen productie en consumptie te bewaren werkt onze onderneming hiervoor nauw samen met de overheid. • Energiebeurs APX-ENDEX kondigt zijn voornemen aan om zijn gas- en elektriciteitsactiviteiten in twee afzonderlijke entiteiten op te splitsen.