Echter zoals vermeld bij de halfjaarresultaten voor 2013 kan de Elia groep geen concrete winstvoorspellingen doen omdat het jaarresultaat afhankelijk is van parameters die pas eind 2013 bekend zullen zijn (zoals het inflatiecijfer van december 2013) of die pas dan kunnen worden berekend (zoals de gemiddelde Belgische rentevoet op 10 jaar, de bèta van het Elia-aandeel, het totale investeringsbedrag van Eurogrid/50Hertz).

Echter zoals vermeld bij de halfjaarresultaten voor 2013 kan de Elia groep geen concrete winstvoorspellingen doen omdat het jaarresultaat afhankelijk is van parameters die pas eind 2013 bekend zullen zijn (zoals het inflatiecijfer van december 2013) of die pas dan kunnen worden berekend (zoals de gemiddelde Belgische rentevoet op 10 jaar, de bèta van het Elia-aandeel, het totale investeringsbedrag van Eurogrid/50Hertz).