Deze evaluatie houdt rekening met een extra reserve om het hoofd te kunnen bieden aan het verlies van de belangrijkste productie-eenheid of het belangrijkste netelement.

De studie van ENTSO-E onderstreept dat in een normale situatie de bevoorradingszekerheid verzekerd is.

Europa zou niettemin geconfronteerd kunnen worden met een matig risico op stroomonderbreking, indien er zich in heel Europa een langdurige periode van strenge winterkoude zou voordoen in combinatie met het ontbreken van wind- en zonneproductie.

Er zijn een aantal factoren die tot dat matig risico op onderbreking bijdragen, met name het feit dat België tijdens de hele winterperiode (als gevolg van de onbeschikbaarheid van de productie-eenheden) structureel afhankelijk zal zijn van zijn invoer - door de onbeschikbaarheid van de centrales Doel 3 en Tihange 2 - en ook de vervroegde sluiting van de Duitse kerncentrales in 2011 die nog steeds een impact heeft op het Europese elektrische systeem.

Deze evaluatie houdt rekening met een extra reserve om het hoofd te kunnen bieden aan het verlies van de belangrijkste productie-eenheid of het belangrijkste netelement. De studie van ENTSO-E onderstreept dat in een normale situatie de bevoorradingszekerheid verzekerd is. Europa zou niettemin geconfronteerd kunnen worden met een matig risico op stroomonderbreking, indien er zich in heel Europa een langdurige periode van strenge winterkoude zou voordoen in combinatie met het ontbreken van wind- en zonneproductie. Er zijn een aantal factoren die tot dat matig risico op onderbreking bijdragen, met name het feit dat België tijdens de hele winterperiode (als gevolg van de onbeschikbaarheid van de productie-eenheden) structureel afhankelijk zal zijn van zijn invoer - door de onbeschikbaarheid van de centrales Doel 3 en Tihange 2 - en ook de vervroegde sluiting van de Duitse kerncentrales in 2011 die nog steeds een impact heeft op het Europese elektrische systeem.