Een aandelenregister is een belangrijk instrument voor vennootschappen. Het vermeldt onder andere de identiteit van de aandeelhouders, hoeveel effecten zij in hun bezit hebben en sinds wanneer, en hoe ze die participaties hebben verkregen. Zulke gegevens zijn essentieel voor de goede werking van een onderneming. Ze zijn cruciaal bij het bijeenroepen van de jaarlijkse aandeelhoudersvergadering, het doorvoeren van een kapitaalverhoging, een statutenwijziging en een vereffening.
...