Over het algemeen worden cijfergegevens over elektriciteitsproductie en -consumptie als meer betrouwbaar ingeschat. Op basis van deze cijfers mag echter worden verondersteld dat de Chinese economie wel eens sterker dan verwacht zou vertragen.

Gordon Chang, auteur van "The Coming Collapse of China" wijst er op dat de economie traditioneel nog trager groeit dan de elektriciteitsconsumptie. Het zou dus best wel eens kunnen dat het groeitempo richting nul is teruggevallen of zelfs in de rode cijfers is gedoken. Daarmee zou er een einde komen aan een groeiverhaal dat 35 jaar heeft geduurd.

Over het algemeen worden cijfergegevens over elektriciteitsproductie en -consumptie als meer betrouwbaar ingeschat. Op basis van deze cijfers mag echter worden verondersteld dat de Chinese economie wel eens sterker dan verwacht zou vertragen. Gordon Chang, auteur van "The Coming Collapse of China" wijst er op dat de economie traditioneel nog trager groeit dan de elektriciteitsconsumptie. Het zou dus best wel eens kunnen dat het groeitempo richting nul is teruggevallen of zelfs in de rode cijfers is gedoken. Daarmee zou er een einde komen aan een groeiverhaal dat 35 jaar heeft geduurd.