Bij Pimco is CEO Mohamed El-Erian nochtans niet echt negatief voor de financiële markten die veel gezonder heten te zijn dan ze waren op het einde van de jaren 90. Zelfs van de recente koersval bij de Indonesische en Indische munten ligt hij niet echt wakker.

Wel heeft de monetaire politiek zoals die door de FED werd gevoerd er toe geleid dat er een kloof is ontstaan tussen de financiële markten en de economische realiteit. Het dichten van die kloof gaat gepaard met grote volatiliteit op de financiële markten, zoals in de afgelopen weken is gebleken.

Bij Pimco is CEO Mohamed El-Erian nochtans niet echt negatief voor de financiële markten die veel gezonder heten te zijn dan ze waren op het einde van de jaren 90. Zelfs van de recente koersval bij de Indonesische en Indische munten ligt hij niet echt wakker. Wel heeft de monetaire politiek zoals die door de FED werd gevoerd er toe geleid dat er een kloof is ontstaan tussen de financiële markten en de economische realiteit. Het dichten van die kloof gaat gepaard met grote volatiliteit op de financiële markten, zoals in de afgelopen weken is gebleken.