Er worden volgens Theodoor Gilissen Bankiers dan ook niet-staatsleningen geaccepteerd als onderpand die niet verhandelbaar zijn op gereguleerde markten.

Leningen uitgegeven door banken kunnen echter minder makkelijk in onderpand worden gegeven.

Het onderpand mag voortaan nog maar voor maximaal 5% uit

deze leningen bestaan (voorheen was dit 10%), dit ter beperking van de risico's voor de ECB.

Er worden volgens Theodoor Gilissen Bankiers dan ook niet-staatsleningen geaccepteerd als onderpand die niet verhandelbaar zijn op gereguleerde markten. Leningen uitgegeven door banken kunnen echter minder makkelijk in onderpand worden gegeven. Het onderpand mag voortaan nog maar voor maximaal 5% uit deze leningen bestaan (voorheen was dit 10%), dit ter beperking van de risico's voor de ECB.