Zoals verwacht, heeft meer dan 72% van de respondenten een prijsstijging vastgesteld, 23% vindt dat zijn factuur onveranderd is gebleven en amper 5% kon van een daling profiteren.

Het resultaat is dus onbetwistbaar. In dat opzicht dient herinnerd dat de in euro uitgedrukte olieprijzen - waaraan de meeste energieprijzen in België gebonden zijn - in maart 2012 hun hoogste peil ooit hebben bereikt en dat ze verleden jaar met gemiddeld 8,7% zijn gestegen ten opzichte van 2011.

Dit zou echter dit jaar volgens ING moeten veranderen. Enerzijds zijn de olieprijzen de jongste maanden gedaald. Eveneens in euro, bedraagt de daling momenteel 15% op ongeveer één jaar.

Anderzijds besliste de regering verleden jaar om de energieprijzen te bevriezen, en nam de concurrentie in bepaalde segmenten van de energiesector toe.

Dit begint een impact op de energiefactuur te hebben: de stookolieprijs, die sterk afhankelijk is van de olieprijzen, was in mei met 3,8% gedaald ten opzichte van 12 maanden geleden, terwijl de gas- en elektriciteitsprijzen tijdens dezelfde periode met respectievelijk 7,6% en 0,6% afnamen. De bijdrage van de energieprijzen tot de inflatie is dus negatief.

Zoals verwacht, heeft meer dan 72% van de respondenten een prijsstijging vastgesteld, 23% vindt dat zijn factuur onveranderd is gebleven en amper 5% kon van een daling profiteren. Het resultaat is dus onbetwistbaar. In dat opzicht dient herinnerd dat de in euro uitgedrukte olieprijzen - waaraan de meeste energieprijzen in België gebonden zijn - in maart 2012 hun hoogste peil ooit hebben bereikt en dat ze verleden jaar met gemiddeld 8,7% zijn gestegen ten opzichte van 2011. Dit zou echter dit jaar volgens ING moeten veranderen. Enerzijds zijn de olieprijzen de jongste maanden gedaald. Eveneens in euro, bedraagt de daling momenteel 15% op ongeveer één jaar. Anderzijds besliste de regering verleden jaar om de energieprijzen te bevriezen, en nam de concurrentie in bepaalde segmenten van de energiesector toe. Dit begint een impact op de energiefactuur te hebben: de stookolieprijs, die sterk afhankelijk is van de olieprijzen, was in mei met 3,8% gedaald ten opzichte van 12 maanden geleden, terwijl de gas- en elektriciteitsprijzen tijdens dezelfde periode met respectievelijk 7,6% en 0,6% afnamen. De bijdrage van de energieprijzen tot de inflatie is dus negatief.