Naargelang van de ouderdom mogen de kerncentrales nog acht tot veertien jaar open blijven. De gemiddelde verlenging van de levensduur bedraagt twaalf jaar.

Het is uiteindelijk de bedoeling om in 2036 de laatste kerncentrale te sluiten, maar de tegenstanders van het openhouden van de kerncentrales twijfelen er aan of dit inderdaad gaat gebeuren. Zij vrezen dat Duitsland nog minstens tot 2050 vast hangt aan kernenergie.

In ruil voor het langer in gebruik houden van de kerncentrales, wordt van de nutsbedrijven Eon en RWE (en van de kleinere branchegenoten) verwacht dat ze gedurende zes jaar een jaarlijkse belasting van €2,3 miljard betalen.

De sector verzette zich met hand en tand tegen deze nucleaire belasting, maar kon zich uiteindelijk toch wel vinden in de afgesloten deal.

De belasting geldt namelijk slechts voor een periode van zes jaar, waar voor een langere periode was gevreesd. Bovendien is nu eindelijk duidelijkheid geschapen wat de elektriciteitsvoorziening in Duitsland betreft. Beide bedrijven beloofden in alternatieve energievormen te blijven investeren.

Naargelang van de ouderdom mogen de kerncentrales nog acht tot veertien jaar open blijven. De gemiddelde verlenging van de levensduur bedraagt twaalf jaar. Het is uiteindelijk de bedoeling om in 2036 de laatste kerncentrale te sluiten, maar de tegenstanders van het openhouden van de kerncentrales twijfelen er aan of dit inderdaad gaat gebeuren. Zij vrezen dat Duitsland nog minstens tot 2050 vast hangt aan kernenergie. In ruil voor het langer in gebruik houden van de kerncentrales, wordt van de nutsbedrijven Eon en RWE (en van de kleinere branchegenoten) verwacht dat ze gedurende zes jaar een jaarlijkse belasting van €2,3 miljard betalen. De sector verzette zich met hand en tand tegen deze nucleaire belasting, maar kon zich uiteindelijk toch wel vinden in de afgesloten deal. De belasting geldt namelijk slechts voor een periode van zes jaar, waar voor een langere periode was gevreesd. Bovendien is nu eindelijk duidelijkheid geschapen wat de elektriciteitsvoorziening in Duitsland betreft. Beide bedrijven beloofden in alternatieve energievormen te blijven investeren.