Deze prestatie is des te opmerkelijker want de verkoop van de nieuwste toestellen telt maar voor één enkele week mee. Qua

iPads verkocht Apple zo'n 14,1 miljoen stuks terwijl analisten 15 miljoen stuks verwacht hadden.

Omwille van de lagere winstgevendheid van de iPad mini (in vergelijking met de iPhones), de daling van de gemiddelde verkoopprijs van iPhones (door de toegenomen concurrentie) en hogere prijzen voor bepaalde elektronische componenten (zoals geheugenkaarten, beeldschermen, enz.) is de brutowinstmarge op één jaar tijd met 3% gedaald.

Echter in Q4 lijkt aan een periode van vijf opeenvolgende dalingen een einde gekomen te zijn.

Achter deze achteruitgang zit een daling van het marktaandeel van Apple op de markt voor smartphones van 15,6% naar 13,4% op één jaar tijd terwijl dat van Samsung van 32,9% tot 35,2% gestegen is (hiermee is ook direct geweten waarom de groeiverwachtingen voor 2014 hoger zijn voor Samsung).

De prognoses voor de komende 3 maanden (de meest belangrijke periode voor Apple omwille van de feestdagen) hebben de Applebeleggers teleurgesteld : de brutowinstmarge wordt tussen 36,5% en 37,5% verwacht (de consensus rekende op 38%).

U begrijpt dat het Appleverhaal talrijke paradoxen bevat en de koersdaling met 2% op de dag van de resultatenpublicatie is hiervan het bewijs. Delaunay heeft een advies opbouwen.

Deze prestatie is des te opmerkelijker want de verkoop van de nieuwste toestellen telt maar voor één enkele week mee. Qua iPads verkocht Apple zo'n 14,1 miljoen stuks terwijl analisten 15 miljoen stuks verwacht hadden. Omwille van de lagere winstgevendheid van de iPad mini (in vergelijking met de iPhones), de daling van de gemiddelde verkoopprijs van iPhones (door de toegenomen concurrentie) en hogere prijzen voor bepaalde elektronische componenten (zoals geheugenkaarten, beeldschermen, enz.) is de brutowinstmarge op één jaar tijd met 3% gedaald. Echter in Q4 lijkt aan een periode van vijf opeenvolgende dalingen een einde gekomen te zijn. Achter deze achteruitgang zit een daling van het marktaandeel van Apple op de markt voor smartphones van 15,6% naar 13,4% op één jaar tijd terwijl dat van Samsung van 32,9% tot 35,2% gestegen is (hiermee is ook direct geweten waarom de groeiverwachtingen voor 2014 hoger zijn voor Samsung). De prognoses voor de komende 3 maanden (de meest belangrijke periode voor Apple omwille van de feestdagen) hebben de Applebeleggers teleurgesteld : de brutowinstmarge wordt tussen 36,5% en 37,5% verwacht (de consensus rekende op 38%). U begrijpt dat het Appleverhaal talrijke paradoxen bevat en de koersdaling met 2% op de dag van de resultatenpublicatie is hiervan het bewijs. Delaunay heeft een advies opbouwen.