Inmiddels wegen de verklaringen van de Finse minister van buitenlandse zaken Erkki Tuomioja nog steeds na. Die verklaarde dat het einde van de euro de Europese Unie beter in plaats van slechter zou doen functioneren.

Het is algemeen bekend dat Finland kritisch staat tegenover het nog geven van steun in landen aan moeilijkheden zonder dat deze waarborgen neerleggen.

De Europese beurzen noteren nog steeds in de plus, zonder dat er van echt grote bewegingen sprake is. Vanmorgen publiceerde Sipef een trading update die per saldo weinig invloed op de koers heeft.

Lager resultaat voor Sipef

Sipef gaf vanmorgen een trading update met volgende hoogtepunten:

*Gunstige algemene productieomstandigheden voor de SIPEF-groep, met uitzondering van de gebruikelijke weersfenomenen in het eerste semester in Papoea-Nieuw-Guinea.

*Dalende verkoopprijzen voor palmolie en rubber en een verhoging van de productiekosten zijn de voornaamste oorzaken voor de daling van de bedrijfsresultaten met 25,0%

*Het resultaat vóór IAS41, aandeel van de groep, bedraagt KUSD 32 168, een daling met 35,5% tegenover het eerste semester van 2011.

*De kasstroom uit bedrijfsactiviteiten na belastingen is volledig besteed aan de investeringen in de oliepalm- en rubberplantages in Indonesië en Papoea-Nieuw-Guinea, waardoor de netto-kaspositie nagenoeg onveranderd blijft op KUSD 48 011, vóór dividendbetaling in juli.

*Ondanks gerealiseerde verkopen en gunstige marktvooruitzichten voor palmolie, zullen, door de lagere winstbijdrage van de rubberactiviteiten en de gestegen kostprijzen, de jaarresultaten naar alle waarschijnlijkheid lager liggen dan deze van 2011.

Inmiddels wegen de verklaringen van de Finse minister van buitenlandse zaken Erkki Tuomioja nog steeds na. Die verklaarde dat het einde van de euro de Europese Unie beter in plaats van slechter zou doen functioneren. Het is algemeen bekend dat Finland kritisch staat tegenover het nog geven van steun in landen aan moeilijkheden zonder dat deze waarborgen neerleggen. De Europese beurzen noteren nog steeds in de plus, zonder dat er van echt grote bewegingen sprake is. Vanmorgen publiceerde Sipef een trading update die per saldo weinig invloed op de koers heeft. Lager resultaat voor Sipef Sipef gaf vanmorgen een trading update met volgende hoogtepunten: *Gunstige algemene productieomstandigheden voor de SIPEF-groep, met uitzondering van de gebruikelijke weersfenomenen in het eerste semester in Papoea-Nieuw-Guinea. *Dalende verkoopprijzen voor palmolie en rubber en een verhoging van de productiekosten zijn de voornaamste oorzaken voor de daling van de bedrijfsresultaten met 25,0% *Het resultaat vóór IAS41, aandeel van de groep, bedraagt KUSD 32 168, een daling met 35,5% tegenover het eerste semester van 2011. *De kasstroom uit bedrijfsactiviteiten na belastingen is volledig besteed aan de investeringen in de oliepalm- en rubberplantages in Indonesië en Papoea-Nieuw-Guinea, waardoor de netto-kaspositie nagenoeg onveranderd blijft op KUSD 48 011, vóór dividendbetaling in juli. *Ondanks gerealiseerde verkopen en gunstige marktvooruitzichten voor palmolie, zullen, door de lagere winstbijdrage van de rubberactiviteiten en de gestegen kostprijzen, de jaarresultaten naar alle waarschijnlijkheid lager liggen dan deze van 2011.