Eigen vermogen

• Waarde eigen vermogen (deel van de groep) op 30 juni 2014: 961,4 miljoen EUR (of 38,89 EUR per aandeel), na aftrek van het dividend dat zal worden uitbetaald op 1 augustus 2014 (60,6 miljoen EUR of 2,45 EUR per aandeel), versus 992,0 miljoen EUR (of 40,12 EUR per aandeel voor uitkering van het dividend) op 31 maart 2014.

Balans (per 30/06/2014)

• Balanstotaal: 1.050,9 miljoen EUR

• Nettokaspositie: 110,0 miljoen EUR

• Financiële activa: 898,1 miljoen EUR

Investeringen

• Totale investeringen (op balans): 20,2 miljoen EUR. Bijkomende investeringen door derden in co-investeringsfondsen: 12,4 miljoen EUR. Totale investeringen (op balans & via co-investeringsfondsen): 32,7 miljoen EUR.

• Voornaamste investeringen in het eerste kwartaal: naast volstortingen bij diverse fondsen van derden betreft het voornamelijk opvolgingsinvesteringen bij Luciad en PE International.

Eigen vermogen • Waarde eigen vermogen (deel van de groep) op 30 juni 2014: 961,4 miljoen EUR (of 38,89 EUR per aandeel), na aftrek van het dividend dat zal worden uitbetaald op 1 augustus 2014 (60,6 miljoen EUR of 2,45 EUR per aandeel), versus 992,0 miljoen EUR (of 40,12 EUR per aandeel voor uitkering van het dividend) op 31 maart 2014. Balans (per 30/06/2014) • Balanstotaal: 1.050,9 miljoen EUR • Nettokaspositie: 110,0 miljoen EUR • Financiële activa: 898,1 miljoen EUR Investeringen • Totale investeringen (op balans): 20,2 miljoen EUR. Bijkomende investeringen door derden in co-investeringsfondsen: 12,4 miljoen EUR. Totale investeringen (op balans & via co-investeringsfondsen): 32,7 miljoen EUR. • Voornaamste investeringen in het eerste kwartaal: naast volstortingen bij diverse fondsen van derden betreft het voornamelijk opvolgingsinvesteringen bij Luciad en PE International.