Die ratio verhogen kan op meerdere manieren en heeft geen automatisch effect op de kredietverstrekking.

Wat de toegang tot liquiditeit betreft, toonde de ECB zich vastberaden om het hoofd te bieden aan een moeilijke situatie op de interbancaire markt door alle middelen waarover zij beschikt in te zetten.

Dat heeft onmiddellijk geleid tot een verlaging van de rente op obligatieleningen en het heeft de uitgifte van staatspapier van de meest kwetsbare landen vergemakkelijkt. Tot slot verlaagde de ECB haar basisrente van 1,25 naar 1%.

Die ratio verhogen kan op meerdere manieren en heeft geen automatisch effect op de kredietverstrekking. Wat de toegang tot liquiditeit betreft, toonde de ECB zich vastberaden om het hoofd te bieden aan een moeilijke situatie op de interbancaire markt door alle middelen waarover zij beschikt in te zetten. Dat heeft onmiddellijk geleid tot een verlaging van de rente op obligatieleningen en het heeft de uitgifte van staatspapier van de meest kwetsbare landen vergemakkelijkt. Tot slot verlaagde de ECB haar basisrente van 1,25 naar 1%.