Nettowinst Algemene Rekening EUR 15 miljoen (versus een nettowinst van EUR 69 miljoen), beide resultaten beïnvloed door éénmalige posten in verband met financiële zaken uit het verleden; nettoresultaat derde kwartaal EUR 127 miljoen negatief (versus EUR 67 miljoen positief), vooral wegens herziening van de waarderingsmethode van de resterende RPN(I)-verplichting

Eigen vermogen van EUR 8,7 miljard of EUR 38,30per aandeel (gedaald van EUR 42,27[1] per aandeel eind 2012), vooral vanwege lagere ongerealiseerde winsten op de vastrentende portefeuille en terugbetalingen aan aandeelhouders

Nettowinst Algemene Rekening EUR 15 miljoen (versus een nettowinst van EUR 69 miljoen), beide resultaten beïnvloed door éénmalige posten in verband met financiële zaken uit het verleden; nettoresultaat derde kwartaal EUR 127 miljoen negatief (versus EUR 67 miljoen positief), vooral wegens herziening van de waarderingsmethode van de resterende RPN(I)-verplichting Eigen vermogen van EUR 8,7 miljard of EUR 38,30per aandeel (gedaald van EUR 42,27[1] per aandeel eind 2012), vooral vanwege lagere ongerealiseerde winsten op de vastrentende portefeuille en terugbetalingen aan aandeelhouders