"Er klopt iets niet als vroegtijdig stoppen met werken nog steeds aantrekkelijk is en het mogelijk blijft ook pensioen op te bouwen als er niet gewerkt wordt" zegt UNIZO. Momenteel kunnen werknemers met brugpensioen of tijdskrediet, werklozen en loopbaanonderbrekers nog steeds pensioen opbouwen ook als ze niet presteren.

Bijna 30% van de pensioenen worden opgebouwd vanuit dergelijke periode, waarin de werknemer niet werkt maar wel een uitkering geniet, blijkt uit een studie van de FOD Sociale Zekerheid. "Zeer oneerlijk ten opzichte van mensen die wel blijven werken, de werknemers en zelfstandigen. Dat moet dringend worden herzien," vindt UNIZO.

"Er klopt iets niet als vroegtijdig stoppen met werken nog steeds aantrekkelijk is en het mogelijk blijft ook pensioen op te bouwen als er niet gewerkt wordt" zegt UNIZO. Momenteel kunnen werknemers met brugpensioen of tijdskrediet, werklozen en loopbaanonderbrekers nog steeds pensioen opbouwen ook als ze niet presteren. Bijna 30% van de pensioenen worden opgebouwd vanuit dergelijke periode, waarin de werknemer niet werkt maar wel een uitkering geniet, blijkt uit een studie van de FOD Sociale Zekerheid. "Zeer oneerlijk ten opzichte van mensen die wel blijven werken, de werknemers en zelfstandigen. Dat moet dringend worden herzien," vindt UNIZO.