Ook zullen de inflatoire effecten op de landbouwprijzen als gevolg van het weerfenomeen La Niña geleidelijk wegebben als in de komende maanden gunstige basiseffecten gaan optreden.

Tenzij het olieaanbod opnieuw ingrijpend wordt verstoord, lijkt de oplossing van het inflatieprobleem in de opkomende landen in zicht, zeker als door de verwachte groeivertraging in de ontwikkelde economieën de druk op de prijzen van industriële

grondstoffen afneemt.

Ook zullen de inflatoire effecten op de landbouwprijzen als gevolg van het weerfenomeen La Niña geleidelijk wegebben als in de komende maanden gunstige basiseffecten gaan optreden. Tenzij het olieaanbod opnieuw ingrijpend wordt verstoord, lijkt de oplossing van het inflatieprobleem in de opkomende landen in zicht, zeker als door de verwachte groeivertraging in de ontwikkelde economieën de druk op de prijzen van industriële grondstoffen afneemt.