Deze beweging wordt zowel gedreven door een versnelling van de export als een (te verwachten) terugval in de import.

De Spaanse economie heeft zeker enkele belangrijke troeven op de exportmarkt - al blijven de winstmarges eerder laag - maar moet vooral zijn import (vanuit andere Euro-lidstaten ) verder weten af te zwakken.

Bij een (euro)munt die te duur is voor de eigen economie ( en dus rechtstreeks de import subsidiëert) vormt dit een specifieke uitdaging.

De verschillen in de rentetarieven van de diverse Euro-lidstaten kunnen intussen geleidelijk verder convergeren, maar zullen volgens Stefan Duchateau nog geruime tijd van substantiële orde zijn.

Enerzijds als restant van de zeer negatieve ervaringen van institutionele beleggers in de voorbije jaren, maar anderzijds gemotiveerd door de onmiskenbare budgettaire verschillen en onderlinge afwijkingen in staatsschuld en -vooral- structurele verschillen in economische competitiviteit.

Deze beweging wordt zowel gedreven door een versnelling van de export als een (te verwachten) terugval in de import. De Spaanse economie heeft zeker enkele belangrijke troeven op de exportmarkt - al blijven de winstmarges eerder laag - maar moet vooral zijn import (vanuit andere Euro-lidstaten ) verder weten af te zwakken. Bij een (euro)munt die te duur is voor de eigen economie ( en dus rechtstreeks de import subsidiëert) vormt dit een specifieke uitdaging. De verschillen in de rentetarieven van de diverse Euro-lidstaten kunnen intussen geleidelijk verder convergeren, maar zullen volgens Stefan Duchateau nog geruime tijd van substantiële orde zijn. Enerzijds als restant van de zeer negatieve ervaringen van institutionele beleggers in de voorbije jaren, maar anderzijds gemotiveerd door de onmiskenbare budgettaire verschillen en onderlinge afwijkingen in staatsschuld en -vooral- structurele verschillen in economische competitiviteit.