De huurinkomsten van Leasinvest Real Estate over het eerste trimester van 2013 zijn met 21,6% (+ 1.865 duizend euro)

toegenomen en bedragen 10.500 duizend euro in vergelijking met 8.636 duizend euro voor het eerste trimester van 2012.

Deze evolutie is hoofdzakelijk een gevolg van de bijdrage van 3 maanden huurinkomsten van het Knauf Shopping Center te

Schmiede en van de verhuring van het Rijksarchief te Brugge.

Bij gelijkblijvende portefeuille nemen de huurinkomsten toe met 9% of 776 duizend euro in vergelijk ing met dezelfde periode vorig jaar.

De huurinkomsten van Leasinvest Real Estate over het eerste trimester van 2013 zijn met 21,6% (+ 1.865 duizend euro) toegenomen en bedragen 10.500 duizend euro in vergelijking met 8.636 duizend euro voor het eerste trimester van 2012. Deze evolutie is hoofdzakelijk een gevolg van de bijdrage van 3 maanden huurinkomsten van het Knauf Shopping Center te Schmiede en van de verhuring van het Rijksarchief te Brugge. Bij gelijkblijvende portefeuille nemen de huurinkomsten toe met 9% of 776 duizend euro in vergelijk ing met dezelfde periode vorig jaar.