IBA heeft in het begin van mei niettemin de verkoop afgesloten van een protontherapiesysteem dat beheerd zal worden door het Tsjechische centrum voor protontherapie (PTC Czech) dat zich in de onmiddellijke buurt van het universitair ziekenhuis van Praag 8 bevindt.

Hoewel deze bestelling later komt dan verwacht, wijst dit er wel op dat de belangstelling van de markt voor protontherapie nog steeds levendig en financierbaar is.

De huidige bankcontext weegt immers door op de procedures voor het afsluiten van de nodige financieringen voor deze projecten, maar de economische gegevens blijven overtuigend.

Na vier jaar van sterke en aanhoudende groei (+26% per jaar) voor de protontherapie en de deeltjesversnellers, is de verkoop in de sector apparatuur met 3% gedaald.

Door het gebrek aan genoteerde bestellingen en ondanks de goede groei van de verkopen in de farmaceutische sector - die 57% van IBA vertegenwoordigt in het eerste kwartaal 2009 - is het bedrijfsresultaat van de groep gedaald en sluit IBA dit eerste kwartaal 2009 af met een licht netto verlies.

Voor de drie eerste maanden van 2009, zien de resultaten van IBA er als volgt uit:
- Een omzetgroei van circa 50%, waarvan 3% interne groei, terwijl de rest voortvloeit uit de overname van CISBIO op 1 juni 2008;-
- Het recurrent bedrijfresultaat is gedaald en vertoont een licht netto verlies dat vooral toe te schrijven is aan de toename van de diverse kosten die voortvloeien uit de integratie van CISBIO, het gebrek aan binnenkomende bestellingen in de sector Uitrusting en de hausse van de financiële kosten.

IBA heeft in het begin van mei niettemin de verkoop afgesloten van een protontherapiesysteem dat beheerd zal worden door het Tsjechische centrum voor protontherapie (PTC Czech) dat zich in de onmiddellijke buurt van het universitair ziekenhuis van Praag 8 bevindt. Hoewel deze bestelling later komt dan verwacht, wijst dit er wel op dat de belangstelling van de markt voor protontherapie nog steeds levendig en financierbaar is. De huidige bankcontext weegt immers door op de procedures voor het afsluiten van de nodige financieringen voor deze projecten, maar de economische gegevens blijven overtuigend.Na vier jaar van sterke en aanhoudende groei (+26% per jaar) voor de protontherapie en de deeltjesversnellers, is de verkoop in de sector apparatuur met 3% gedaald. Door het gebrek aan genoteerde bestellingen en ondanks de goede groei van de verkopen in de farmaceutische sector - die 57% van IBA vertegenwoordigt in het eerste kwartaal 2009 - is het bedrijfsresultaat van de groep gedaald en sluit IBA dit eerste kwartaal 2009 af met een licht netto verlies.Voor de drie eerste maanden van 2009, zien de resultaten van IBA er als volgt uit: - Een omzetgroei van circa 50%, waarvan 3% interne groei, terwijl de rest voortvloeit uit de overname van CISBIO op 1 juni 2008;- - Het recurrent bedrijfresultaat is gedaald en vertoont een licht netto verlies dat vooral toe te schrijven is aan de toename van de diverse kosten die voortvloeien uit de integratie van CISBIO, het gebrek aan binnenkomende bestellingen in de sector Uitrusting en de hausse van de financiële kosten.