Wat JP Morgan Chase ligt de consensusverwachting voor het derde kwartaal op een winst per aandeel van 1,21 dollar, tegenover 1,02 dollar tijdens dezelfde periode vorig jaar. Ook voor het vierde kwartaal wordt een hogere winst verwacht: 1,15 dollar tegenover 0,90 dollar.

Ook naar de cijfers van Wells Fargo wordt met bijzondere aandacht uitgekeken. De consensusverwachting bij de analisten ligt voor het voorbije kwartaal op een winst per aandeel van 0,87 dollar, tegenover 0,72 dollar vorig jaar.

Introductie CACs is een positief gegeven

Begin volgend jaar worden zogeheten collective action clauses (CACs) verplicht voor staatsobligaties die Europese landen uitgeven onder Brits recht.

CACs bieden volgens Ben Emons van PIMCO de mogelijkheid om als overgrote meerderheid van obligatiehouders akkoord te gaan met veranderingen in de betalingsverplichtingen. Deze vorm werd populair na het bankroet van Argentinië in 2001, en raakten vooral in trek na de financiële crisis van 2008.

Per saldo is de introductie van CACs in Europese staatsobligatiemarkten positief voor beleggers, maar ervaringen in opkomende markten en met Griekenland leren dat er geen sluiproutes zijn. Beleggers moeten evengoed selectief blijven en bottom-up-analyse toepassen om kredietrisico's in te schatten.

Wat JP Morgan Chase ligt de consensusverwachting voor het derde kwartaal op een winst per aandeel van 1,21 dollar, tegenover 1,02 dollar tijdens dezelfde periode vorig jaar. Ook voor het vierde kwartaal wordt een hogere winst verwacht: 1,15 dollar tegenover 0,90 dollar. Ook naar de cijfers van Wells Fargo wordt met bijzondere aandacht uitgekeken. De consensusverwachting bij de analisten ligt voor het voorbije kwartaal op een winst per aandeel van 0,87 dollar, tegenover 0,72 dollar vorig jaar. Introductie CACs is een positief gegevenBegin volgend jaar worden zogeheten collective action clauses (CACs) verplicht voor staatsobligaties die Europese landen uitgeven onder Brits recht. CACs bieden volgens Ben Emons van PIMCO de mogelijkheid om als overgrote meerderheid van obligatiehouders akkoord te gaan met veranderingen in de betalingsverplichtingen. Deze vorm werd populair na het bankroet van Argentinië in 2001, en raakten vooral in trek na de financiële crisis van 2008. Per saldo is de introductie van CACs in Europese staatsobligatiemarkten positief voor beleggers, maar ervaringen in opkomende markten en met Griekenland leren dat er geen sluiproutes zijn. Beleggers moeten evengoed selectief blijven en bottom-up-analyse toepassen om kredietrisico's in te schatten.