Steeds meer Europeanen worden werkloos, waarbij vooral het probleem bij de jongere werklozen zorgwekkende vormen aanneemt. Een ander heikel punt is dat de werklozen ook steeds langer werkloos blijven, heel wat mensen zullen waarschijnlijk nooit meer werk vinden.

Eén op vier Europeanen loopt het risico om arm te worden, zo blijkt uit een onderzoek uitgevoerd door Bloomberg. Het zou in totaal gaan om 125 miljoen mensen, of 24,80% van het totale inwonersaantal van de eurozone. In Griekenland is één inwoner op drie arm, in Bulgarije is zelfs van de inwoners armlastig.

Steeds meer Europeanen worden werkloos, waarbij vooral het probleem bij de jongere werklozen zorgwekkende vormen aanneemt. Een ander heikel punt is dat de werklozen ook steeds langer werkloos blijven, heel wat mensen zullen waarschijnlijk nooit meer werk vinden. Eén op vier Europeanen loopt het risico om arm te worden, zo blijkt uit een onderzoek uitgevoerd door Bloomberg. Het zou in totaal gaan om 125 miljoen mensen, of 24,80% van het totale inwonersaantal van de eurozone. In Griekenland is één inwoner op drie arm, in Bulgarije is zelfs van de inwoners armlastig.