Dat wijst erop dat de meeste Belgen hun uitgaven wel onder controle kunnen krijgen, zo blijkt uit de recentste ING International Survey (IIS).

Het financiële onbehagen lijkt ook niet aan gebrek aan tijd of interesse te liggen. Het leeuwendeel van de Belgen gaat immers niet akkoord met de stellingen

"Ik heb te weinig tijd om mijn financiën op een goede manier te beheren" (80%) en "Ik ben niet geïnteresseerd in financiële aangelegenheden" (71%). België scoort op dat laatste wel het slechtste in het panel van de 13 gepeilde Europese landen.

Gemiddeld gaat 79% van de Europese consumenten niet akkoord. Ook aan basisvaardigheden om geld te beheren lijkt het de Belgen niet te ontbreken, aangezien 81% onder hen aangaf dat ze geleerd hebben hun inkomsten en uitgaven bij te houden.

63% van de respondenten houdt zelfs een huishoudbudget bij. Maar hoewel deze resultaten niet slecht zijn, is er dus nog wel ruimte voor verbetering.

Dat wijst erop dat de meeste Belgen hun uitgaven wel onder controle kunnen krijgen, zo blijkt uit de recentste ING International Survey (IIS). Het financiële onbehagen lijkt ook niet aan gebrek aan tijd of interesse te liggen. Het leeuwendeel van de Belgen gaat immers niet akkoord met de stellingen "Ik heb te weinig tijd om mijn financiën op een goede manier te beheren" (80%) en "Ik ben niet geïnteresseerd in financiële aangelegenheden" (71%). België scoort op dat laatste wel het slechtste in het panel van de 13 gepeilde Europese landen. Gemiddeld gaat 79% van de Europese consumenten niet akkoord. Ook aan basisvaardigheden om geld te beheren lijkt het de Belgen niet te ontbreken, aangezien 81% onder hen aangaf dat ze geleerd hebben hun inkomsten en uitgaven bij te houden. 63% van de respondenten houdt zelfs een huishoudbudget bij. Maar hoewel deze resultaten niet slecht zijn, is er dus nog wel ruimte voor verbetering.