De belangrijkste reden hiervoor zijn volgens Arnaud Delaunay van Leleux de zware afschrijvingen (d.w.z. het waardeverlies van het productiemateriaal) die geboekt werden op de Amerikaanse schaliegasactiviteiten.

Vermits deze activiteiten niet de verhoopte rendabiliteit haalden als oorspronkelijke gebudgetteerd, werd er voor 2 miljard dollar extra afgeschreven.

Daarnaast waren er productieproblemen in Nigeria. Ook kende de groep een daling met 1% van de productie in zowel de 1e jaarhelft als het tweede kwartaal.

De gestegen kosten gekoppeld aan de daling van de dagelijkse olieproductie hebben over de afgelopen 10 jaar een sterke impact op de operationele marge (operationele winst als % van de omzet) van Royal Dutch Shell gehad.

De waarderingsoefening leidt tot de vaststelling (en dat reeds voor een aantal kwartalen) dat het aandeel Royal Dutch Shell erg goedkoop is.

De intrinsieke waarde wordt op 31 euro geraamd wat t.o.v. de huidige koers een onderwaardering van 25% oplevert.

Het hoge brutodividendrendement (5,50%) is op lange termijn houdbaar vooral als gevolg van de lage pay-outratio (percentage van de winst dat aan de aandeelhouders uitgekeerd wordt) van 49%. Vermits de visibiliteit zeer laag is, geeft Delaunay een houdenadvies voor dit aandeel.

De belangrijkste reden hiervoor zijn volgens Arnaud Delaunay van Leleux de zware afschrijvingen (d.w.z. het waardeverlies van het productiemateriaal) die geboekt werden op de Amerikaanse schaliegasactiviteiten. Vermits deze activiteiten niet de verhoopte rendabiliteit haalden als oorspronkelijke gebudgetteerd, werd er voor 2 miljard dollar extra afgeschreven. Daarnaast waren er productieproblemen in Nigeria. Ook kende de groep een daling met 1% van de productie in zowel de 1e jaarhelft als het tweede kwartaal. De gestegen kosten gekoppeld aan de daling van de dagelijkse olieproductie hebben over de afgelopen 10 jaar een sterke impact op de operationele marge (operationele winst als % van de omzet) van Royal Dutch Shell gehad. De waarderingsoefening leidt tot de vaststelling (en dat reeds voor een aantal kwartalen) dat het aandeel Royal Dutch Shell erg goedkoop is. De intrinsieke waarde wordt op 31 euro geraamd wat t.o.v. de huidige koers een onderwaardering van 25% oplevert. Het hoge brutodividendrendement (5,50%) is op lange termijn houdbaar vooral als gevolg van de lage pay-outratio (percentage van de winst dat aan de aandeelhouders uitgekeerd wordt) van 49%. Vermits de visibiliteit zeer laag is, geeft Delaunay een houdenadvies voor dit aandeel.