Het is inderdaad zo dat de waarderingen van de meest risicovolle activa heel aantrekkelijk lijken. Zo bevindt de risicopremie van de wereldwijde aandelen ten opzichte van de overheidsobligaties zich nog altijd op een historisch hoogtepunt van 10%.

Dat is zeker een vertekend niveau als gevolg van de nog te optimistische winstverwachtingen van de analisten (daling met 10% in 2009 in de VS en in Europa, terwijl AXA Investment Managers een daling met 45% verwacht).

Die tendens is echter ook te zien voor de obligaties. De verwachte default rate voor de komende vijf jaar is immers ongeveer vier keer hoger dan de slechtste situatie van de voorbije dertig jaar.

Te veel pessimisme in de koersen? Misschien. Maar AXA herinnert er aan dat we mogen niet vergeten dat we zeer zeldzame tijden beleven en dat de ontwikkelingen eerder à la baisse dan à la hausse kunnen verrassen.

Zolang er geen duidelijker zicht is op de weg die naar solidere bankbalansen leidt, en zolang er geen tastbaardere tekenen van conjunctuur-verbetering zijn, blijft het volgens AXA verstandig om voorzichtig te zijn en eerder zeer defensief te blijven.

Zo blijft AXA Investment Managers momenteel bij de voorkeur voor cash, om de strategie van kapitaalbehoud te vrijwaren. De analisten van de bank dachten (voorlopig) ten onrechte dat de situatie in het voorjaar meer zou opklaren.


De analisten van de groep geloven echter nog altijd dat de nabije toekomst opportuniteiten zal bieden, dankzij het verdere engagement van het herstelbeleid. Voor diegenen die tijd hebben en de huidige volatiliteit aankunnen, blijft credit van goede kwaliteit zeker de te bevoorrechten activaklasse.

Op langere termijn wil AXA Investment Managers terugkeren naar de thema's van de toekomst die verband houden met de technologie of de hulpbronnen, onder meer op energievlak.

Maar dat is voor morgen. De recente stijging van de olieprijs zou immers van korte duur kunnen zijn, aangezien de vraag op korte termijn enorm zou moeten afnemen.

Het is inderdaad zo dat de waarderingen van de meest risicovolle activa heel aantrekkelijk lijken. Zo bevindt de risicopremie van de wereldwijde aandelen ten opzichte van de overheidsobligaties zich nog altijd op een historisch hoogtepunt van 10%. Dat is zeker een vertekend niveau als gevolg van de nog te optimistische winstverwachtingen van de analisten (daling met 10% in 2009 in de VS en in Europa, terwijl AXA Investment Managers een daling met 45% verwacht).Die tendens is echter ook te zien voor de obligaties. De verwachte default rate voor de komende vijf jaar is immers ongeveer vier keer hoger dan de slechtste situatie van de voorbije dertig jaar. Te veel pessimisme in de koersen? Misschien. Maar AXA herinnert er aan dat we mogen niet vergeten dat we zeer zeldzame tijden beleven en dat de ontwikkelingen eerder à la baisse dan à la hausse kunnen verrassen. Zolang er geen duidelijker zicht is op de weg die naar solidere bankbalansen leidt, en zolang er geen tastbaardere tekenen van conjunctuur-verbetering zijn, blijft het volgens AXA verstandig om voorzichtig te zijn en eerder zeer defensief te blijven. Zo blijft AXA Investment Managers momenteel bij de voorkeur voor cash, om de strategie van kapitaalbehoud te vrijwaren. De analisten van de bank dachten (voorlopig) ten onrechte dat de situatie in het voorjaar meer zou opklaren. De analisten van de groep geloven echter nog altijd dat de nabije toekomst opportuniteiten zal bieden, dankzij het verdere engagement van het herstelbeleid. Voor diegenen die tijd hebben en de huidige volatiliteit aankunnen, blijft credit van goede kwaliteit zeker de te bevoorrechten activaklasse. Op langere termijn wil AXA Investment Managers terugkeren naar de thema's van de toekomst die verband houden met de technologie of de hulpbronnen, onder meer op energievlak. Maar dat is voor morgen. De recente stijging van de olieprijs zou immers van korte duur kunnen zijn, aangezien de vraag op korte termijn enorm zou moeten afnemen.