Zijn stafmedewerkers keken verbaasd op en vroegen waarom. Het antwoord van de President was tegelijk laconiek als gemeend : "Ik ben deze besluiteloosheid beu : always on the one hand this , but on the other hand that ..."

Voor een goed begrip: hij had dit grapje vooraf als een uitgehaald met zijn juridische adviseurs. Maar indien Ronald de speech, die Bernanke gisteren afleverde, zou hebben gehoord , dan zou hij ons zijn legendarische one-liner zeker in herinnering brengen.

De voorzitter van de Amerikaanse centrale bank gaf volgens professor Stefan Duchateau immers het perfecte voorbeeld hoe op een eenvoudige vraag een zodanig onduidelijk antwoord kan worden geformuleerd dat iedereen met onzeker gevoel naar huis gaat.

De vraag was nochtans simpel : Hoelang moet de Amerikaanse economie nog worden ondersteund via massale aankopen van obligaties op de financiële markten?

Zo lang als nodig, was in eerste fase het antwoord van "Helicopter Ben", volledig in de lijn van zijn reputatie. Zo stelde hij ooit om geld via helikopters uit te strooien , indien het dat was dat nodig zou zijn om de economie te herstellen.

De Amerikaanse aandelenbeurs stemde volledig in met deze analyse en steeg prompt met meer dan een procent. Maar daar bleef het niet bij:

De Fed-voorzitter ging dieper in op diverse scenario's waarin toch een zekere terughoudendheid kon worden afgeleid over het doorzetten van de expansieve monetaire politiek, zeker indien er zich tekenen van substantieel herstel op de arbeidsmarkt zouden aftekenen.

Grote consternatie : Zijn die er dan ? Volgt Bernanke nu plots de mening van enkele "hardliners" die wijzen op herstel in de bouwsector?

De tewerkstelling herstelt zeker in deze arbeidsintensieve sector, maar het werkloosheidpeil is met zijn huidig niveau toch nog mijlen veraf van zijn doelstellingen? Of niet, soms?

Het daaropvolgende signaal van de beurzen is wel volgens professor Stefan Duchateau duidelijk: De economie is nog onvoldoende hersteld om te vermoeden dat zij op eigen kracht een hoger groeipad kan inslaan.

Doortastende monetaire maatregelen zijn en blijven nodig. Alles wat dit scenario in de weg staat, zal het herstel onnodig vertragen.

Zijn stafmedewerkers keken verbaasd op en vroegen waarom. Het antwoord van de President was tegelijk laconiek als gemeend : "Ik ben deze besluiteloosheid beu : always on the one hand this , but on the other hand that ..." Voor een goed begrip: hij had dit grapje vooraf als een uitgehaald met zijn juridische adviseurs. Maar indien Ronald de speech, die Bernanke gisteren afleverde, zou hebben gehoord , dan zou hij ons zijn legendarische one-liner zeker in herinnering brengen. De voorzitter van de Amerikaanse centrale bank gaf volgens professor Stefan Duchateau immers het perfecte voorbeeld hoe op een eenvoudige vraag een zodanig onduidelijk antwoord kan worden geformuleerd dat iedereen met onzeker gevoel naar huis gaat. De vraag was nochtans simpel : Hoelang moet de Amerikaanse economie nog worden ondersteund via massale aankopen van obligaties op de financiële markten? Zo lang als nodig, was in eerste fase het antwoord van "Helicopter Ben", volledig in de lijn van zijn reputatie. Zo stelde hij ooit om geld via helikopters uit te strooien , indien het dat was dat nodig zou zijn om de economie te herstellen. De Amerikaanse aandelenbeurs stemde volledig in met deze analyse en steeg prompt met meer dan een procent. Maar daar bleef het niet bij: De Fed-voorzitter ging dieper in op diverse scenario's waarin toch een zekere terughoudendheid kon worden afgeleid over het doorzetten van de expansieve monetaire politiek, zeker indien er zich tekenen van substantieel herstel op de arbeidsmarkt zouden aftekenen. Grote consternatie : Zijn die er dan ? Volgt Bernanke nu plots de mening van enkele "hardliners" die wijzen op herstel in de bouwsector? De tewerkstelling herstelt zeker in deze arbeidsintensieve sector, maar het werkloosheidpeil is met zijn huidig niveau toch nog mijlen veraf van zijn doelstellingen? Of niet, soms? Het daaropvolgende signaal van de beurzen is wel volgens professor Stefan Duchateau duidelijk: De economie is nog onvoldoende hersteld om te vermoeden dat zij op eigen kracht een hoger groeipad kan inslaan. Doortastende monetaire maatregelen zijn en blijven nodig. Alles wat dit scenario in de weg staat, zal het herstel onnodig vertragen.