Edward Hugh: "Italië en Spanje dreigen te worden meegetrokken in de maalstroom, nadat het een tijdlang er op leek dat beide landen zich veilig mochten wanen. De financiële markten beseffen echter maar al te goed dat Italië aankijkt tegen een overheidsschuld die 120% van het BBP bedraagt. Alleen al om deze schuld te stabiliseren is een groei van het BBP met 3% vereist. De echte groei zal dit jaar echter minder dan 1% bedragen, zodat volgende jaren een nog forsere groei nodig zal zijn. Italië bevindt zich met andere woorden in een vieze papieren. Maar de Spaanse situatie is nauwelijks beter, maar liefst 85% van de woonkredieten heeft een variabele rentevoet. Rekening gehouden met het aantrekken van de Euribor zal het duidelijk zijn dat de problemen om de hoek loeren. Bovendien zal de tragere economische groei het moeilijk maken om de doelstellingen van de Spaanse regering wat betreft het deficiet van de overheid te realiseren."

Edward Hugh: "Italië en Spanje dreigen te worden meegetrokken in de maalstroom, nadat het een tijdlang er op leek dat beide landen zich veilig mochten wanen. De financiële markten beseffen echter maar al te goed dat Italië aankijkt tegen een overheidsschuld die 120% van het BBP bedraagt. Alleen al om deze schuld te stabiliseren is een groei van het BBP met 3% vereist. De echte groei zal dit jaar echter minder dan 1% bedragen, zodat volgende jaren een nog forsere groei nodig zal zijn. Italië bevindt zich met andere woorden in een vieze papieren. Maar de Spaanse situatie is nauwelijks beter, maar liefst 85% van de woonkredieten heeft een variabele rentevoet. Rekening gehouden met het aantrekken van de Euribor zal het duidelijk zijn dat de problemen om de hoek loeren. Bovendien zal de tragere economische groei het moeilijk maken om de doelstellingen van de Spaanse regering wat betreft het deficiet van de overheid te realiseren."