Economisch gezien ziet het plaatje er een stuk beter uit dan het zes maanden geleden was. Toch is niet alles rozengeur en maneschijn. Zowel in de VS als in Europa blijft het output gaf ongewoon groot.

De eindvraag is bovendien zwak en de economische opleving wordt dan ook met stevige tegenwind geconfronteerd. Anderzijds is de onderliggende inflatie laag en zal dat nog wel een tijdje zo blijven.

De druk op de kerninflatie moet nog altijd gebeuren. Tegen deze achtergrond gaan de rentetarieven ongewoon laag blijven, waarbij QE2 wel een inflatoire opstoot kan veroorzaken.

Economisch gezien ziet het plaatje er een stuk beter uit dan het zes maanden geleden was. Toch is niet alles rozengeur en maneschijn. Zowel in de VS als in Europa blijft het output gaf ongewoon groot. De eindvraag is bovendien zwak en de economische opleving wordt dan ook met stevige tegenwind geconfronteerd. Anderzijds is de onderliggende inflatie laag en zal dat nog wel een tijdje zo blijven. De druk op de kerninflatie moet nog altijd gebeuren. Tegen deze achtergrond gaan de rentetarieven ongewoon laag blijven, waarbij QE2 wel een inflatoire opstoot kan veroorzaken.