In haar jaarrapport hamert de BIS er op dat de rente zo snel mogelijk terug op normale niveaus moet gebracht worden. Gebeurt dat niet, dan dreigt de inflatie daadwerkelijk een probleem te worden.

Daarnaast is het ook absoluut noodzakelijk dat individuele staten hun begrotingstekorten terugdringen. Dit alles moet volgens de BIS gebeuren ondanks het feit dat de wereldeconomie aan momentum verliest.

In haar jaarrapport hamert de BIS er op dat de rente zo snel mogelijk terug op normale niveaus moet gebracht worden. Gebeurt dat niet, dan dreigt de inflatie daadwerkelijk een probleem te worden. Daarnaast is het ook absoluut noodzakelijk dat individuele staten hun begrotingstekorten terugdringen. Dit alles moet volgens de BIS gebeuren ondanks het feit dat de wereldeconomie aan momentum verliest.