Allereerst is de economische gang van zaken zwakker dan een jaar geleden. Ten tweede was toen de vrees voor deflatie groter. De acties hebben de inflatieverwachtingen duidelijk kortstondig verhoogd.

Een ongewild neveneffect van de vorige operaties was dat ook de belangstelling voor grondstoffen toenam en de hogere grondstofprijzen de economische groei afremden. Als derde punt geldt dat de politieke slagkracht sterk is afgenomen.

Juist politieke acties zijn nu nodig om de acties van de Fed te kunnen ondersteunen. Te denken valt aan meer maatregelen voor de arbeidsmarkt en de huizenmarkt. Deze zijn nu nog een politiek discussiepunt.

Allereerst is de economische gang van zaken zwakker dan een jaar geleden. Ten tweede was toen de vrees voor deflatie groter. De acties hebben de inflatieverwachtingen duidelijk kortstondig verhoogd. Een ongewild neveneffect van de vorige operaties was dat ook de belangstelling voor grondstoffen toenam en de hogere grondstofprijzen de economische groei afremden. Als derde punt geldt dat de politieke slagkracht sterk is afgenomen. Juist politieke acties zijn nu nodig om de acties van de Fed te kunnen ondersteunen. Te denken valt aan meer maatregelen voor de arbeidsmarkt en de huizenmarkt. Deze zijn nu nog een politiek discussiepunt.