Johan Thijs, CEO van KBC had volgende commentaar op de cijfers die de bank vanmorgen bekendmaakte:

"De jongste vertrouwensindicatoren bevestigen dat het herstel zich wereldwijd voortzet en de economische situatie geleidelijk verbetert. Tegen die achtergrond realiseert KBC een nettowinst van 272 miljoen euro in het derde kwartaal en een hoog aangepast nettoresultaat van 457 miljoen euro. Op groepsniveau, zonder de gedeconsolideerde entiteiten, wisten we de nettorente-inkomsten en de nettorentemarge te verhogen, boekten we een groei in deposito's en hypotheekleningen, behielden we een goede gecombineerde ratio en een uitstekende kosten-inkomstenratio, en boekten we lagere waardeverminderingen. De provisie-inkomsten daalden, voornamelijk omwille van het seizoenseffect, en het nettoresultaat uit financiële instrumenten tegen reële waarde was eveneens lager.

Johan Thijs, CEO van KBC had volgende commentaar op de cijfers die de bank vanmorgen bekendmaakte: "De jongste vertrouwensindicatoren bevestigen dat het herstel zich wereldwijd voortzet en de economische situatie geleidelijk verbetert. Tegen die achtergrond realiseert KBC een nettowinst van 272 miljoen euro in het derde kwartaal en een hoog aangepast nettoresultaat van 457 miljoen euro. Op groepsniveau, zonder de gedeconsolideerde entiteiten, wisten we de nettorente-inkomsten en de nettorentemarge te verhogen, boekten we een groei in deposito's en hypotheekleningen, behielden we een goede gecombineerde ratio en een uitstekende kosten-inkomstenratio, en boekten we lagere waardeverminderingen. De provisie-inkomsten daalden, voornamelijk omwille van het seizoenseffect, en het nettoresultaat uit financiële instrumenten tegen reële waarde was eveneens lager.