Het bbp is volgens Belfius Bank naar volume met 0,1% afgenomen ten opzichte van het voorgaande kwartaal. Ten opzichte van het overeenstemmende kwartaal van het voorgaande jaar daalde het bbp met 0,4%, net als in het derde kwartaal.

Tegenover het voorgaande kwartaal is de toegevoegde waarde teruggelopen in de bouwnijverheid (-1,2 %) en in de industrie (-0,8 %), maar is zij ietwat toegenomen in de diensten (+0,1%).

Omdat zowel de uitvoer als de invoer met 1,6% terugvielen leverde de netto uitvoer geen bijdrage tot de groei van het bbp.

Dit was ook het geval voor de voorraadwijzigingen. De binnenlandse vraag werd enigszins ondersteund door de toename van de consumptieve bestedingen van zowel de huishoudens (+0,2 %) als van de overheid (+0,1 %), maar werd teruggedrongen door de terugval van de investeringen in vaste activa in de private sector: de bedrijfsinvesteringen en de investeringen in woongebouwen daalden met respectievelijk 1,3% en 1,0 %.

De overheidsinvesteringen namen echter toe met 1,4 %. Net als in het derde kwartaal daalde ook nu de werkgelegenheid met 0,1 % ten opzichte van het voorgaande trimester.

Het bbp is volgens Belfius Bank naar volume met 0,1% afgenomen ten opzichte van het voorgaande kwartaal. Ten opzichte van het overeenstemmende kwartaal van het voorgaande jaar daalde het bbp met 0,4%, net als in het derde kwartaal. Tegenover het voorgaande kwartaal is de toegevoegde waarde teruggelopen in de bouwnijverheid (-1,2 %) en in de industrie (-0,8 %), maar is zij ietwat toegenomen in de diensten (+0,1%). Omdat zowel de uitvoer als de invoer met 1,6% terugvielen leverde de netto uitvoer geen bijdrage tot de groei van het bbp. Dit was ook het geval voor de voorraadwijzigingen. De binnenlandse vraag werd enigszins ondersteund door de toename van de consumptieve bestedingen van zowel de huishoudens (+0,2 %) als van de overheid (+0,1 %), maar werd teruggedrongen door de terugval van de investeringen in vaste activa in de private sector: de bedrijfsinvesteringen en de investeringen in woongebouwen daalden met respectievelijk 1,3% en 1,0 %. De overheidsinvesteringen namen echter toe met 1,4 %. Net als in het derde kwartaal daalde ook nu de werkgelegenheid met 0,1 % ten opzichte van het voorgaande trimester.