Een maand later werd de Amerikaanse economie dan geconfronteerd met de fatale "bug": het omvallen van de bank Lehman Brothers. De ernst van de blokkering van het wereldwijde financiële systeem en de snelheid waarmee ook de reële wereldeconomie werd aangetast, brachten ongekende maatregelen met zich mee, een soort Ctrl-Alt-Del op wereldvlak.

De genomen maatregelen resulteren volgens Carmignac dezer dagen in een doorstart van de economie, zij het in uiteenlopende mate en in tempi die sterk variëren naargelang de regio's.

Die doorstart belicht een economisch landschap dat ingrijpend gewijzigd is door de versnelling van de wereldwijde economische herverdeling ten gunste van de grootste opkomende economieën, die tegenwoordig de voornaamste motor van de wereldgroei vormen.

Een maand later werd de Amerikaanse economie dan geconfronteerd met de fatale "bug": het omvallen van de bank Lehman Brothers. De ernst van de blokkering van het wereldwijde financiële systeem en de snelheid waarmee ook de reële wereldeconomie werd aangetast, brachten ongekende maatregelen met zich mee, een soort Ctrl-Alt-Del op wereldvlak. De genomen maatregelen resulteren volgens Carmignac dezer dagen in een doorstart van de economie, zij het in uiteenlopende mate en in tempi die sterk variëren naargelang de regio's. Die doorstart belicht een economisch landschap dat ingrijpend gewijzigd is door de versnelling van de wereldwijde economische herverdeling ten gunste van de grootste opkomende economieën, die tegenwoordig de voornaamste motor van de wereldgroei vormen.