De activiteit moet groeien tot de toename van de arbeidsduur en daarna ook van de werkgelegenheid de groei van de loonsom in staat stellen om op haar beurt voldoende te versnellen.

Dat zal pas na verloop van een vrij lange periode weer het geval zijn. Tijdens herstelfases vertoont de productiviteit per uur de neiging om eerst zeer snel toe te nemen, waardoor het moment waarop de ondernemingen weer moeten gaan aanwerven om te voldoen aan de vraag die zij binnenkrijgen, wordt uitgesteld.

Herstel kan weer stilvallen

Als de ondersteuning van de openbare of privéschuldenopbouw wegvalt als het herstel nog niet opnieuw op gang is gekomen, kan dat laatste weer stilvallen.

Dat hebben we een jaar geleden kunnen vaststellen, toen we tijdens de volledige eerste jaarhelft dachten dat het herstel in de VS in de kiem werd gesmoord: er deed zich een externe crisis voor - hogere olieprijzen - die de koopkracht van de gezinnen had aangetast, die voor tegenwind had gezorgd en de activiteit fors had doen terugvallen.

De toename van het aantal nieuwe banen sinds het einde van vorig jaar, na de normalisering van de wekelijkse arbeidsduur, wijst erop dat het herstel van de economie in de VS sinds kort in een beslissende fase is ingetreden. Nu valt enkel nog te bezien hoe de volgende fasen gaan verlopen. De Verenigde Staten zouden voorzichtigheidshalve hun overheidsschuld weer in op een duurzaam spoor moeten brengen.

De groei van 2013 zal grotendeels afhangen van de maatregelen die zullen worden genomen om die richting in te slaan. De verkiezingen van eind 2012 zullen vanuit dit oogpunt beslissend zijn. De enige zekerheid is dat op de een of andere manier het herstellen van het begrotingsevenwicht zal wegen op de binnenlandse bestedingen.

In die nieuwe fase zal de centrale bank moeten afwachten hoe de activiteit stand houdt alvorens op haar beurt een beperkende oriëntatie te geven aan haar beleid. De snelle toename van het aantal nieuwe banen is weliswaar goed nieuws, maar er zijn volgens Brender weinig redenen om aan te nemen dat die althans vóór einde 2013 het engagement van de Federal Reserve om zijn rente laag te houden, in het gedrang zou brengen....

De activiteit moet groeien tot de toename van de arbeidsduur en daarna ook van de werkgelegenheid de groei van de loonsom in staat stellen om op haar beurt voldoende te versnellen. Dat zal pas na verloop van een vrij lange periode weer het geval zijn. Tijdens herstelfases vertoont de productiviteit per uur de neiging om eerst zeer snel toe te nemen, waardoor het moment waarop de ondernemingen weer moeten gaan aanwerven om te voldoen aan de vraag die zij binnenkrijgen, wordt uitgesteld. Herstel kan weer stilvallen Als de ondersteuning van de openbare of privéschuldenopbouw wegvalt als het herstel nog niet opnieuw op gang is gekomen, kan dat laatste weer stilvallen. Dat hebben we een jaar geleden kunnen vaststellen, toen we tijdens de volledige eerste jaarhelft dachten dat het herstel in de VS in de kiem werd gesmoord: er deed zich een externe crisis voor - hogere olieprijzen - die de koopkracht van de gezinnen had aangetast, die voor tegenwind had gezorgd en de activiteit fors had doen terugvallen. De toename van het aantal nieuwe banen sinds het einde van vorig jaar, na de normalisering van de wekelijkse arbeidsduur, wijst erop dat het herstel van de economie in de VS sinds kort in een beslissende fase is ingetreden. Nu valt enkel nog te bezien hoe de volgende fasen gaan verlopen. De Verenigde Staten zouden voorzichtigheidshalve hun overheidsschuld weer in op een duurzaam spoor moeten brengen. De groei van 2013 zal grotendeels afhangen van de maatregelen die zullen worden genomen om die richting in te slaan. De verkiezingen van eind 2012 zullen vanuit dit oogpunt beslissend zijn. De enige zekerheid is dat op de een of andere manier het herstellen van het begrotingsevenwicht zal wegen op de binnenlandse bestedingen. In die nieuwe fase zal de centrale bank moeten afwachten hoe de activiteit stand houdt alvorens op haar beurt een beperkende oriëntatie te geven aan haar beleid. De snelle toename van het aantal nieuwe banen is weliswaar goed nieuws, maar er zijn volgens Brender weinig redenen om aan te nemen dat die althans vóór einde 2013 het engagement van de Federal Reserve om zijn rente laag te houden, in het gedrang zou brengen....