Een jaar later zien dezelfde economen dat de resultaten zeer uiteenlopen. President Xi Jinping in China en premier Shinzo Abe in Japan hebben beiden zeer snel het voortouw genomen en bijzonder ingrijpende actieplannen gepresenteerd.

Anderzijds wordt de daadkracht van de Amerikaanse president nog steeds beknot door de aanhoudende dreiging van parlementaire blokkades, terwijl in Frankrijk, het tweede land van de eurozone, de mislukking van het economisch beleid van de regering evident is.

Een jaar later zien dezelfde economen dat de resultaten zeer uiteenlopen. President Xi Jinping in China en premier Shinzo Abe in Japan hebben beiden zeer snel het voortouw genomen en bijzonder ingrijpende actieplannen gepresenteerd. Anderzijds wordt de daadkracht van de Amerikaanse president nog steeds beknot door de aanhoudende dreiging van parlementaire blokkades, terwijl in Frankrijk, het tweede land van de eurozone, de mislukking van het economisch beleid van de regering evident is.