Daarmee wordt nogmaals aangetoond dat de Asia Pacific Regio tot dusver ongevoelig is voor wat er in Europa is gebeurd. De begrotingscrisis hier heeft dus niet tot een groeivertraging daar geleid.

Op jaarbasis groeide de economie van Singapore tijdens het tweede kwartaal met 26% ten opzichte van het kwartaal voordien. Voor het eerste kwartaal werd een groei met 45,90% gerapporteerd.

De groei in de eerste zes maanden van dit jaar was de sterkste sinds 1975. Op basis van het groeitempo heeft de regering haar groeiprognose voor het volledige boekjaar verhoogd. Er wordt nu gerekend op een groei van het BBP op jaarbasis met 13 tot 15%.

Daarmee wordt nogmaals aangetoond dat de Asia Pacific Regio tot dusver ongevoelig is voor wat er in Europa is gebeurd. De begrotingscrisis hier heeft dus niet tot een groeivertraging daar geleid. Op jaarbasis groeide de economie van Singapore tijdens het tweede kwartaal met 26% ten opzichte van het kwartaal voordien. Voor het eerste kwartaal werd een groei met 45,90% gerapporteerd. De groei in de eerste zes maanden van dit jaar was de sterkste sinds 1975. Op basis van het groeitempo heeft de regering haar groeiprognose voor het volledige boekjaar verhoogd. Er wordt nu gerekend op een groei van het BBP op jaarbasis met 13 tot 15%.