Dit terwijl de meeste economen hadden verwacht dat de economieën zouden zijn gekrompen. Het is al vaker gezegd: economie is geen exact vak. Ware dat wel geweest dan had het communistisch systeem het wel overleefd ten opzichte van

het chaotische kapitalistische systeem.

Het begint er steeds meer op te lijken dat na het "infarct" dat vorig jaar september de wereldeconomie in het ravijn deed belanden nu langzaam weer overeind begint te krabbelen.

Natuurlijk zullen de cijfers de komende maanden niet alleen maar positief zijn. Er zal ook terugval zijn. Dat is wel een natuurkundige wet. Een daling gaat altijd sneller dan een stijging.

Dit terwijl de meeste economen hadden verwacht dat de economieën zouden zijn gekrompen. Het is al vaker gezegd: economie is geen exact vak. Ware dat wel geweest dan had het communistisch systeem het wel overleefd ten opzichte vanhet chaotische kapitalistische systeem. Het begint er steeds meer op te lijken dat na het "infarct" dat vorig jaar september de wereldeconomie in het ravijn deed belanden nu langzaam weer overeind begint te krabbelen. Natuurlijk zullen de cijfers de komende maanden niet alleen maar positief zijn. Er zal ook terugval zijn. Dat is wel een natuurkundige wet. Een daling gaat altijd sneller dan een stijging.