Het laatst gepubliceerde cijfer geeft echter aan dat eerder moet worden verwacht dat de Amerikaanse economie eerder (zij het in bescheiden mate) zal accelereren.

Dit conjunctuur beeld moet volgens professor Stefan Duchateau enigszins worden genuanceerd. De verwerkende nijverheid vertegenwoordigt "slechts" 30% van het Amerikaanse BNP.

De dienstensector staat in voor het overgrote deel van de rest. In tegenstelling tot de industriële indicatoren leverde de dienstensector wel een indicatie voor een toekomstige economische groei.

Dit duidt er ten dele op dat de -door de dienstensector nog meer gedomineerde , binnenlandse economische vraag nog steeds zeer vitaal is maar dat de exportgevoelige, meer industrieel gerichte, exportsector sterker te leiden onder de wereldwijde terugval van de groei.

Totale conjunctuurbeeld voor VS mag lichtjes opwaarts bijgesteld worden

De meest recente indicatie van de industriële ISM zoekt opnieuw aansluiting met de verwachte ontwikkeling in de dienstensector, zodat het totale conjunctuurbeeld voor de VS lichtjes opwaarts mag worden bijgesteld.

De gewogen combinatie van beide ISM- indicatoren geeft vandaar wellicht een beter beeld van de onmiddellijke vooruitzichten van de Amerikaanse economie.

Dit leidt volgens professor Stefan Duchateau enerzijds niet tot de conclusie van een nakende dramatische groeivertraging maar het is anderzijds duidelijk dat - tegen een achtergrond van een wereldwijde groeikramp- ook de VSA, ondanks de inherente sterkte van haar dienstensector, eerder matige prestaties zal afleveren.

Het laatst gepubliceerde cijfer geeft echter aan dat eerder moet worden verwacht dat de Amerikaanse economie eerder (zij het in bescheiden mate) zal accelereren. Dit conjunctuur beeld moet volgens professor Stefan Duchateau enigszins worden genuanceerd. De verwerkende nijverheid vertegenwoordigt "slechts" 30% van het Amerikaanse BNP. De dienstensector staat in voor het overgrote deel van de rest. In tegenstelling tot de industriële indicatoren leverde de dienstensector wel een indicatie voor een toekomstige economische groei. Dit duidt er ten dele op dat de -door de dienstensector nog meer gedomineerde , binnenlandse economische vraag nog steeds zeer vitaal is maar dat de exportgevoelige, meer industrieel gerichte, exportsector sterker te leiden onder de wereldwijde terugval van de groei. Totale conjunctuurbeeld voor VS mag lichtjes opwaarts bijgesteld worden De meest recente indicatie van de industriële ISM zoekt opnieuw aansluiting met de verwachte ontwikkeling in de dienstensector, zodat het totale conjunctuurbeeld voor de VS lichtjes opwaarts mag worden bijgesteld. De gewogen combinatie van beide ISM- indicatoren geeft vandaar wellicht een beter beeld van de onmiddellijke vooruitzichten van de Amerikaanse economie. Dit leidt volgens professor Stefan Duchateau enerzijds niet tot de conclusie van een nakende dramatische groeivertraging maar het is anderzijds duidelijk dat - tegen een achtergrond van een wereldwijde groeikramp- ook de VSA, ondanks de inherente sterkte van haar dienstensector, eerder matige prestaties zal afleveren.