Zo schoot de vertrouwensindex van de Amerikaanse vereniging van bouwers (National Association of Home Builders) over juni omhoog.

Voor het eerst sinds voorjaar 2006 kwam de index uit op een waarde boven de 50, en wel op 52. Een stand van meer dan 50 betekent dat meer huizenbouwers de marktomstandigheden bestempelen als positief dan negatief.

In Europa zagen we de vertrouwensindicatoren van zowel ondernemers als consumenten verder toenemen.

In zijn toelichting op het afbouwen van het stimuleringsbeleid van de FED heeft Bernanke gezegd dat de economische situatie nauwlettend in de gaten gehouden wordt.

Het is logisch dat het monetaire stimuleringsbeleid wordt afgebouwd als het economisch herstel duurzaam is.

Bij een door ABN Amro voorspelde economische groei van de Amerikaanse economie van 2% dit jaar en 3% volgend jaar, hoort een andere rentestand dan de huidige.

Het monetaire beleid moet weer genormaliseerd worden en de markten moeten deze verandering verwerken. Dit gaat met schokken gepaard.

ABN Amro denkt dat de rust snel terugkeert op de financiële markten, zodra de verwachtingen over de acties van de FED volledig in de koersen zijn ingeprijsd.

Zo schoot de vertrouwensindex van de Amerikaanse vereniging van bouwers (National Association of Home Builders) over juni omhoog. Voor het eerst sinds voorjaar 2006 kwam de index uit op een waarde boven de 50, en wel op 52. Een stand van meer dan 50 betekent dat meer huizenbouwers de marktomstandigheden bestempelen als positief dan negatief. In Europa zagen we de vertrouwensindicatoren van zowel ondernemers als consumenten verder toenemen. In zijn toelichting op het afbouwen van het stimuleringsbeleid van de FED heeft Bernanke gezegd dat de economische situatie nauwlettend in de gaten gehouden wordt. Het is logisch dat het monetaire stimuleringsbeleid wordt afgebouwd als het economisch herstel duurzaam is. Bij een door ABN Amro voorspelde economische groei van de Amerikaanse economie van 2% dit jaar en 3% volgend jaar, hoort een andere rentestand dan de huidige. Het monetaire beleid moet weer genormaliseerd worden en de markten moeten deze verandering verwerken. Dit gaat met schokken gepaard. ABN Amro denkt dat de rust snel terugkeert op de financiële markten, zodra de verwachtingen over de acties van de FED volledig in de koersen zijn ingeprijsd.