Wat die currency wars betreft wordt de soep volgens Philippe Gijsels van BNP Paribas niet zo warm gegeten als ze wordt opgediend. Als we de commentaren van andere landen belusiteren dan komt Japan eigenlijk vrij goed weg met zijn monetaire politiek die de yen toch wel stevig onder druk zet.

Toch zijn de commentaren van andere landen en vooral dan van China zeer gematigd. Meer nog, China schijnt er momenteel weinig problemen mee te hebben dat de yuan versterkt. Recent zagen we nieuwe hoogtepunten ten opzichte van de dollar en ook een muntenkorf.

Dit is een beetje een breuk met het verleden in die zin dat wanneer de dollar sterk was op de wereldmarkt, de Chniezen vrij actief tussenkwamen om hun eigen munt naar beneden te drukken.

Want als de yuan steeg tov van de dollar en ook de dollar nog eens sterk was, was er angst om aan concurrentiekracht in te boeten tegen de rest van de wereld. Momenteel schijnt die angst minder te zijn. Gezien het belang van China voor de wereldeconomie volgens Gijsels zeker van dichtbij op te volgen.

Wat die currency wars betreft wordt de soep volgens Philippe Gijsels van BNP Paribas niet zo warm gegeten als ze wordt opgediend. Als we de commentaren van andere landen belusiteren dan komt Japan eigenlijk vrij goed weg met zijn monetaire politiek die de yen toch wel stevig onder druk zet. Toch zijn de commentaren van andere landen en vooral dan van China zeer gematigd. Meer nog, China schijnt er momenteel weinig problemen mee te hebben dat de yuan versterkt. Recent zagen we nieuwe hoogtepunten ten opzichte van de dollar en ook een muntenkorf. Dit is een beetje een breuk met het verleden in die zin dat wanneer de dollar sterk was op de wereldmarkt, de Chniezen vrij actief tussenkwamen om hun eigen munt naar beneden te drukken. Want als de yuan steeg tov van de dollar en ook de dollar nog eens sterk was, was er angst om aan concurrentiekracht in te boeten tegen de rest van de wereld. Momenteel schijnt die angst minder te zijn. Gezien het belang van China voor de wereldeconomie volgens Gijsels zeker van dichtbij op te volgen.