De indicatoren die momenteel voorliggen, geven aan dat in deze situatie op korte termijn waarschijnlijk weinig verandering zal komen.

Vooral de binnenlandse vraag laat te wensen over, terwijl ook de bereidheid van de bedrijven om te investeren zich op een laag pitje bevindt.

Draghi herhaalde nogmaals dat het erg belangrijk is dat de landen die deel uitmaken van de eurozone hun tekorten terugdringen.

De meeste economen verwachten echter dat de Europese economie in de tweede helft van het jaar zal verbeteren, onder andere dankzij een uitbodeming in de Europese periferie.

Voorwaarde is uiteraard dat er zich geen onverwachte gebeurtenissen manifesteren.

De indicatoren die momenteel voorliggen, geven aan dat in deze situatie op korte termijn waarschijnlijk weinig verandering zal komen. Vooral de binnenlandse vraag laat te wensen over, terwijl ook de bereidheid van de bedrijven om te investeren zich op een laag pitje bevindt. Draghi herhaalde nogmaals dat het erg belangrijk is dat de landen die deel uitmaken van de eurozone hun tekorten terugdringen. De meeste economen verwachten echter dat de Europese economie in de tweede helft van het jaar zal verbeteren, onder andere dankzij een uitbodeming in de Europese periferie. Voorwaarde is uiteraard dat er zich geen onverwachte gebeurtenissen manifesteren.