Op het vlak van het bedrijfsvertrouwen viel er in september zowel bij de verwerkende als bij de niet-verwerkende nijverheid een groter optimisme af te lezen.

Alhoewel er een aanzienlijke kloof blijft in het voordeel van de dienstenindustrie, was er een hoopgevende klim van de ISM-index voor de verwerkende nijverheid van 49.6 naar 51.5, wat wijst op een bescheiden expansie van de activiteit.

Het invloedrijke Beige Book, het periodieke rapport dat handelt over de economische toestand in de twaalf Feddistricten, hing een gelijkaardig beeld op van de Amerikaanse economie als het vorige exemplaar.

De situatie wordt in het dokument getypeerd als een 'bescheiden expansie', waarbij de activiteitsniveaus verre van robuust zijn maar tegelijkertijd zijn er geen elementen die doen vrezen dat de V.S. gaan afglijden naar een recessie.

De uitbodeming van de residentiële vastgoedmarkt, zowel op het vlak van activiteit als prijzen wordt bevestigd en zou wel eens voor een sterker-danverwachte groeibijdrage kunnen zorgen.

Het lijkt logisch dat de dalende hypotheekrentes de appetijt voor

residentieel vastgoed ook in 2013 zullen ondersteunen.

Indien de wooninvesteringen erin slagen in 2013 à rato van 10% te groeien dan kan dit volgens onze berekeningen zorgen voor een positieve groeibijdrage van circa 0.5% van het BBP volgend jaar.

Op het vlak van het bedrijfsvertrouwen viel er in september zowel bij de verwerkende als bij de niet-verwerkende nijverheid een groter optimisme af te lezen. Alhoewel er een aanzienlijke kloof blijft in het voordeel van de dienstenindustrie, was er een hoopgevende klim van de ISM-index voor de verwerkende nijverheid van 49.6 naar 51.5, wat wijst op een bescheiden expansie van de activiteit. Het invloedrijke Beige Book, het periodieke rapport dat handelt over de economische toestand in de twaalf Feddistricten, hing een gelijkaardig beeld op van de Amerikaanse economie als het vorige exemplaar. De situatie wordt in het dokument getypeerd als een 'bescheiden expansie', waarbij de activiteitsniveaus verre van robuust zijn maar tegelijkertijd zijn er geen elementen die doen vrezen dat de V.S. gaan afglijden naar een recessie. De uitbodeming van de residentiële vastgoedmarkt, zowel op het vlak van activiteit als prijzen wordt bevestigd en zou wel eens voor een sterker-danverwachte groeibijdrage kunnen zorgen. Het lijkt logisch dat de dalende hypotheekrentes de appetijt voor residentieel vastgoed ook in 2013 zullen ondersteunen. Indien de wooninvesteringen erin slagen in 2013 à rato van 10% te groeien dan kan dit volgens onze berekeningen zorgen voor een positieve groeibijdrage van circa 0.5% van het BBP volgend jaar.