Tegen die achtergrond werden de internetgebruikers in de Economic.Poll@ING gevraagd naar het hoofdthema van de verkiezingscampagne volgens hen.

De meningen zijn vrij uitgesproken, want ruim de helft van de respondenten (53,3%) denkt dat de debatten vooral rond het thema van de economie zullen draaien.

Amper 25,7% van de respondenten verwacht dat de communautaire aspecten in de campagne centraal zullen staan (dat cijfer is zelfs nog iets lager bij de Nederlandstaligen - 23,1% - dan bij de Franstaligen - 28,7%) en 21% heeft hierover geen mening.

In de eerste weken van de campagne waren er tussen de politieke partijen al wat confrontaties over economische thema's.

Na de ergste economische crisis sinds de Tweede Wereldoorlog en net vóór het aanbreken van een periode waarop de vergrijzing haar stempel zal drukken, is er aan economische thema's geen gebrek: sanering van de overheidsfinanciën, hervorming van de fiscaliteit, financiering van een sociale zekerheid die almaar meer middelen opeist, uitbetaling van de pensioenen, concurrentievermogen, aantrekkingskracht voor nieuwe investeringen, om er maar enkele te noemen.

Tegen die achtergrond werden de internetgebruikers in de Economic.Poll@ING gevraagd naar het hoofdthema van de verkiezingscampagne volgens hen. De meningen zijn vrij uitgesproken, want ruim de helft van de respondenten (53,3%) denkt dat de debatten vooral rond het thema van de economie zullen draaien. Amper 25,7% van de respondenten verwacht dat de communautaire aspecten in de campagne centraal zullen staan (dat cijfer is zelfs nog iets lager bij de Nederlandstaligen - 23,1% - dan bij de Franstaligen - 28,7%) en 21% heeft hierover geen mening. In de eerste weken van de campagne waren er tussen de politieke partijen al wat confrontaties over economische thema's. Na de ergste economische crisis sinds de Tweede Wereldoorlog en net vóór het aanbreken van een periode waarop de vergrijzing haar stempel zal drukken, is er aan economische thema's geen gebrek: sanering van de overheidsfinanciën, hervorming van de fiscaliteit, financiering van een sociale zekerheid die almaar meer middelen opeist, uitbetaling van de pensioenen, concurrentievermogen, aantrekkingskracht voor nieuwe investeringen, om er maar enkele te noemen.