De obligatiehouders beschikten over de mogelijkheid om hun recht op toekenning van aandelen uit te oefenen tot en met 12 juni 2014. Econocom Group heeft verzoeken tot omzetting ontvangen voor 1 962 557 OCEANE obligaties, hetzij 99,65% van de OCEANE obligaties nog in omloop.

Bijgevolg zal Econocom Group op 18 juni 2014 overgaan tot verhoging van haar maatschappelijk kapitaal met 41 213 697 EUR (uitgiftepremie inbegrepen), door de uitgifte van 7 850 228 nieuwe aandelen, die een verwatering vertegenwoordigen van 6,79% van het kapitaal van Econocom Group.

De levering van de nieuwe aandelen aan de financiële tussenpersonen zal op 20 juni 2014 plaatsvinden.

De obligatiehouders beschikten over de mogelijkheid om hun recht op toekenning van aandelen uit te oefenen tot en met 12 juni 2014. Econocom Group heeft verzoeken tot omzetting ontvangen voor 1 962 557 OCEANE obligaties, hetzij 99,65% van de OCEANE obligaties nog in omloop. Bijgevolg zal Econocom Group op 18 juni 2014 overgaan tot verhoging van haar maatschappelijk kapitaal met 41 213 697 EUR (uitgiftepremie inbegrepen), door de uitgifte van 7 850 228 nieuwe aandelen, die een verwatering vertegenwoordigen van 6,79% van het kapitaal van Econocom Group. De levering van de nieuwe aandelen aan de financiële tussenpersonen zal op 20 juni 2014 plaatsvinden.