Het courant bedrijfsresultaat bedraagt 9,2 miljoen euro en het nettoresultaat op 30 juni 2009 komt uit op 6,1 miljoen euro.

Deze bevredigende resultaten geven aan dat de groep goed standhoudt in de huidige context en ze bevestigen dat de middelen die werden ingezet voor de uitvoering van het strategische 5-jarenplan, Horizon 2012, hun vruchten afwerpen.

De gang van zaken tijdens de eerste twee maanden van het derde kwartaal is bemoedigend,met de ondertekening van verschillende grote contracten (waarvan twee van meer dan 50 miljoen euro). De bundle aanbiedingen - globale en innoverende oplossingen over de verschillende vakgebieden van Econocom, strategische oriëntatie van het plan Horizon 2012 -kennen een groot succes.

Zo verwacht de Directie van de groep:

• een stijging van het omzetcijfer eind september 2009 die beduidend

hoger ligt dan die op 30 juni,

• een toename van de omzet over het volledige boekjaar in vergelijking

met boekjaar 2008,

• een courant bedrijfsresultaat van dezelfde grootteorde als in 2008.

Het courant bedrijfsresultaat bedraagt 9,2 miljoen euro en het nettoresultaat op 30 juni 2009 komt uit op 6,1 miljoen euro. Deze bevredigende resultaten geven aan dat de groep goed standhoudt in de huidige context en ze bevestigen dat de middelen die werden ingezet voor de uitvoering van het strategische 5-jarenplan, Horizon 2012, hun vruchten afwerpen.De gang van zaken tijdens de eerste twee maanden van het derde kwartaal is bemoedigend,met de ondertekening van verschillende grote contracten (waarvan twee van meer dan 50 miljoen euro). De bundle aanbiedingen - globale en innoverende oplossingen over de verschillende vakgebieden van Econocom, strategische oriëntatie van het plan Horizon 2012 -kennen een groot succes.Zo verwacht de Directie van de groep:• een stijging van het omzetcijfer eind september 2009 die beduidendhoger ligt dan die op 30 juni,• een toename van de omzet over het volledige boekjaar in vergelijkingmet boekjaar 2008,• een courant bedrijfsresultaat van dezelfde grootteorde als in 2008.