Deze terugbetaling zal plaatsvinden op 23 juni 2014,

overeenkomstig de voorwaarden van toepassing op de OCEANE obligaties, tegen een prijs van 21,048 EUR per obligatie (zijnde de pari waarde vermeerderd met de verworven interesten).

Een gedetailleerde kennisgeving zal dienaangaande worden gepubliceerd op 23 mei 2014, overeenkomstig de voorwaarden van toepassing op bovenvermelde obligaties.

Deze terugbetaling zal plaatsvinden op 23 juni 2014, overeenkomstig de voorwaarden van toepassing op de OCEANE obligaties, tegen een prijs van 21,048 EUR per obligatie (zijnde de pari waarde vermeerderd met de verworven interesten). Een gedetailleerde kennisgeving zal dienaangaande worden gepubliceerd op 23 mei 2014, overeenkomstig de voorwaarden van toepassing op bovenvermelde obligaties.