Tijdens deze bijeenkomst wordt de nieuwe organisatie aangekondigd, die onmiddellijk in werking treedt.

Met de integratieprocessen die eind oktober gestart werden, konden aanzienlijke commerciële en kostensynergieën worden gerealiseerd, die momenteel reeds worden toegepast.

De beleidsmaatregelen die in het 4e kwartaalwerden getroffen, leidden tot een snellere vermindering van de schuldenlast dan voorzien bij de uitwerking van de financiering van de overname.

Bovendien schat de directie van de Groep dat het geconsolideerde omzetcijfer voor 2010 om en bij de 1 miljard euro, en het lopende operationele resultaat om en bij de 45 miljoen euro zal bedragen.

De nieuwe Groep, bestaande uit Econocom en ECS, zal ECONOCOM heten.

Tijdens deze bijeenkomst wordt de nieuwe organisatie aangekondigd, die onmiddellijk in werking treedt. Met de integratieprocessen die eind oktober gestart werden, konden aanzienlijke commerciële en kostensynergieën worden gerealiseerd, die momenteel reeds worden toegepast. De beleidsmaatregelen die in het 4e kwartaalwerden getroffen, leidden tot een snellere vermindering van de schuldenlast dan voorzien bij de uitwerking van de financiering van de overname. Bovendien schat de directie van de Groep dat het geconsolideerde omzetcijfer voor 2010 om en bij de 1 miljard euro, en het lopende operationele resultaat om en bij de 45 miljoen euro zal bedragen. De nieuwe Groep, bestaande uit Econocom en ECS, zal ECONOCOM heten.