Het arrest van het Hof van beroep (dat gemeenschappelijk is voor de drie hangende geschillen) wordt als volgt samengevat:

*Het Hof bevestigt de bevelen van de CBFA van 28 april en 27 mei 2009 volgens dewelke EZAG en SMI beschouwd moeten worden als personen die in samenwerking handelen en die ten gevolge van de overschrijding op 26 januari 2009 van de drempel van 30% van de stemgerechtigde aandelen van IBt solidair verplicht zijn om een overnamebod te lanceren.

*Het Hof doet recht aan de vordering van Creafund II die beoogt om EZAG en SMI te veroordelen om een verplicht overnamebod te lanceren en tot het betalen van interesten.

*Het Hof veroordeelt EZAG en SMI tot het betalen van een schadevergoeding en tot de procedurekosten.

Het arrest van het Hof van beroep (dat gemeenschappelijk is voor de drie hangende geschillen) wordt als volgt samengevat: *Het Hof bevestigt de bevelen van de CBFA van 28 april en 27 mei 2009 volgens dewelke EZAG en SMI beschouwd moeten worden als personen die in samenwerking handelen en die ten gevolge van de overschrijding op 26 januari 2009 van de drempel van 30% van de stemgerechtigde aandelen van IBt solidair verplicht zijn om een overnamebod te lanceren. *Het Hof doet recht aan de vordering van Creafund II die beoogt om EZAG en SMI te veroordelen om een verplicht overnamebod te lanceren en tot het betalen van interesten. *Het Hof veroordeelt EZAG en SMI tot het betalen van een schadevergoeding en tot de procedurekosten.